Ontstaan van de Jan van Riebeeck groep

Zoals bekend heet de groep de Jan van Riebeeck groep

Jan van Riebeeck

De groep werd in 1946 opgericht door o.a. de heren H. Braaksma, J.W. Drost, J. de Haan en Ds. van Dongen. De juiste oprichtingsdatum is niet bekend, maar als datum wordt 31 maart 1946 aangehouden. In het jaar 1946 bestond de groep alleen uit een verkennerstroep. In 1947 werd de speltak welpen geopend. In de jaren van haar bestaan heeft de groep veel jongens en ook leid(st)ers zien komen en gaan. Zoals bij iedere organisatie het geval is heeft ook onze groep haar ups en downs gekend.

De groep is een christelijke groep. Van de leiding en bestuur wordt dan ook verwacht, dat zij een christelijke levensovertuiging hebben.

Naast de andere plaatselijke scoutinggroepen heeft onze groep haar bestaansrecht in de loop der jaren wel bewezen.

Voor wat de accommodatie betreft, heeft de groep nogal gezworven. De troep begon in een klein zomerhuisje onder aan het viaduct bij de spoorbaan Zutphen - Winterswijk aan de Deventerweg te Zutphen. Het huisje staat er nu nog. Vermeldenswaard is, dat bij een hoge waterstand men niet bij het huis kon komen. Daarna bivakkeerde de troep in een stenen schuur aan de Voorsterallee, vervolgens in een oud koopmanshuis van 3 verdiepingen aan het voormalige stationsplein, toen in een schuur achter de zuidzijde van de Warnsveldseweg, weer daarna in de kelder van het Bolwerck (Openbare Leesbibliotheek) en verder in een lokaal van het voormalige Oude en Nieuwe Gasthuis aan de Gasthuisstraat en in de Prinses Juliana school.

Op initiatief van de heer Braaksma werd in 1959 begonnen met de bouw van een eigen troephuis aan de Boedelhofweg. Dit huis werd met veel enthousiasme door eigen mensen (waaronder veel ouders) gebouwd. Aanvankelijk zou alleen de troep daarin onderdak vinden, maar toch besloot men het gebouwde leiderslokaal als hordelokaal te bestemmen. Dit troephuis, met de naam "Keerdiekoe" werd op 21 januari 1961 door de toenmalige commissaris Volkmaars van de Landelijke Vereniging geopend. Behalve de zolder van dit troephuis kreeg de stam in 1962 ook de beschikking over de kelder van het huis van de toenmalige oubaas (leider van de voortrekkers), wonende aan de IJsselkade. Bij diens vertrek kreeg de stam de beschikking over een kelder aan de Kreynckstraat en weer daarna over een zolder aan de Kolenstraat. Deze accommodatie heeft de groep nog jarenlang als stadsonderkomen aangehouden. Het hordelokaal werd te klein en daarom werd besloten tot uitbreiding. In een zaterdag werd het lokaal met ongeveer 24 m2 uitgebreid (1963).

Aangezien het houten gebouw langzamerhand aan groot onderhoud toe was en het i.v.m. de oprichting van de speltak "rowans" uitgebreid moest worden, werd na lang beraad door de groepsraad op 11 maart 1977 tot nieuwbouw besloten. Nadat uiteindelijk alle benodigde vergunningen binnen waren, kon in oktober 1979 met de bouw worden begonnen. Van dit gebouw werden alleen de fundamenten en stalen spanten door de aannemer aangebracht. Het overige werk is weer eigen werk.

Bij de bouw en inrichting werd geprobeerd om het eigene van het oude "Keerdiekoe" zoveel mogelijk over te brengen, d.w.z. het moest een blokhut blijven. Zo komen de palen van onder de vliering van het oude gebouw.

Op 7 juni 1980 werd het nieuwe Keerdiekoe geopend. Het resultaat mocht worden gezien en kon de toets der kritiek ruimschoots doorstaan. De laatste jaren heeft dit gebouw opnieuw een uitbreiding ondergaan en hoewel de afwerking nog niet geheel gereed is, is de buitenzijde klaar en kan het groepshuis "Keerdiekoe" voldoen aan het groeiend aantal leden. In het najaar van 1997 werd het groepshuis voorzien van een nieuw dak. Keuken en huiskamer kwamen eind 1998 gereed. In 2000 is er in het gehele groepshuis nieuwe elektriciteit aangelegd met een nieuwe zekeringkast. Ook is het gebouw nu voorzien van een goede aardlek en noodverlichting. De verlichting in de lokalen is volledig aangepast. Begin 2001 kwam er een nieuw plafond in het groepshuis, dat tevens volledig geisoleerd is. Door een aantal leden zijn de toiletten weer opnieuw geschilderd. In de zomervakantie van 2002 is er aardgas aangelegd en kon de propaantank uit het bos verdwijnen. Twee grote zaken zijn in 2005 aangelegd, te weten de centrale verwarming met 6 douches en de riolering. Daarnaast is de ingang met de beide torens gerenoveerd.

Het groepshuis staat op een bosterrein, dat sedert 1987 eigendom is van de groep. Daarvoor was het vanaf 1959 in bruikleen. De toenmalige eigenaar stond geen onderhoud toe. Dit vormde een stimulans om enige jaren later een begin te maken met de renovatie van het bosterrein. Zowel het groepshuis als het bosterrein zijn ondergebracht in de stichting, die de belangen van de Jan van Riebeeckgroep behartigt.

Uniform en ceremonies bij de JVR

Er wordt wel gezegd, dat de scouting "militaristisch" is vanwege het uniform en het salueren voor de vlag. Niets is minder waar. Baden Powell heeft het uniform niet ingesteld. Het ging hem wel om kleding die tegen een stootje kon en bij buitenactiviteiten goed te gebruiken was. Het is De Nederlanse vlag echter ook een teken van herkenbaarheid. Het geeft ook de eenheid weer net zoals een lid van een muziek- of voetbalvereniging. Het hijsen van de vlag en het salueren is een kwestie van eerbetoon en het zich gebonden weten met land (nationale driekleur) en vereniging (scoutingvlag)en met de groep (groepsvlag). Bij iedere wekelijkse ceremonie behoort de opening met vlagceremonie. Ofwel het hijsen van de vlag. Dit gebeurt bij iedere speltak net iets anders, wel wordt er bij iedere vlagceremonie de wet opgezegd. Met het wekelijks heropzeggen van de wet wil men de leden weer herinneren aan wat zij bij hun installatie hebben beloofd via de gedane belofte. Hoe de verschillende tekens op het uniform gedragen moeten worden, kunt u per speltak bekijken.

De groepsdas is wijnrood van kleur. Deze kan ook bij de scoutshop gekocht worden. De drie gele ringen dient U er zelf op te borduren volgens het hiervoor opgenomen model. De drie ringen zitten in het familiewapen van Jan van Riebeeck.